C C B B

La nostra escola va assolir uns bons resultats en les últimes proves de Competències Bàsiques que va dur a terme el Departament d’Educació. Us proporcionem un enllaç on podeu veure els nostres resultats, sempre per sobre de la mitjana de Catalunya, i superant el 90% d'aprovats en la majoria de cursos.

Les proves de competències bàsiquesque duu a terme el Departament d’Educació , avaluen les competències i coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat de 6è d’EPRI i4t d'ESO.

Aquesta prova es basa en les competències bàsiques lingüístiques (anglès, castellà i català) i matemàtiques que cal haver assolit en acabar aquestes etapes educativa. El resultat de la prova no te efecte ni en l'avaluació final de l'alumnat ni en les decisions de pas de curs.

Les proves en competència lingüística en llengua catalana i castellana (i aranès) avaluen:

- La comprensió lectora mitjançant ítems tancats que avaluen els processos d'obtenció d'informació i d'interpretació.
- L'expressió escrita mitjançant ítems tancats de competència lingüística (lèxic i morfosintaxi) i mitjançant una composició escrita on s'avaluen els aspectes formals (lletra, gràfia, espais), la competència discursiva (coherència i adequació) i la competència lingüística.
- L'ortografia mitjançant un dictat, en el qual s'han d'escriure paraules en uns espais buits.

La prova de competència lingüística en llengua estrangera avalua:

- La comprensió oral de breus diàlegs i monòlegs referits a temes propis de l'entorn immediat de l'alumnat.
- La comprensió lectora mitjançant ítems tancats que avaluen els processos d'obtenció informació.

La prova de competència matemàtica avalua:

- L'habilitat de l'alumnat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, produir i interpretar diferents tipus d’informació matemàtica, aplicar un coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i entendre i resoldre problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana. Ho fa amb ítems referits a:
- Numeració i càlcul
- Espai, forma i mesura
- Relacions i canvi


Arxius d'interès


També et pot interessar...
Preinscripció 19-20

PREINSCRIPCIÓ curs 2019/2020

ESCOLA VEDRUNA...l'única oferta 0/16 anys de la comarca.  Una opció amb molt de futur! PREINSCRIPCIÓ.CONTACTA LA PRIMERA ENTREVISTA Període de p...

llegir més »

DOCUMENTACIÓ

Documents que us poden interessar

llegir més »

ELS NOSTRES BLOGS

CLICA AQUÍ i podràs veure tots els nostres blogs. N'hi ha per triar i remenar. Alguns són monografics, dedicats a temes que hem treballat a difere...

llegir més »