Notícies

L'escola participa en el fòrum de la Xarxa d'Escoles per facilitar la sostenibilitat a Catalunya

El dia 17 d'octubre mestres i alumnes van participar en el Fòrum que organitza  la XESC (Xarxa d'escoles  per facilitar la sostenibilitat de Catalunya). L'objectiu de la trobada era fomentar  l'intercanvi d'experiències entre els centres educatius. Els Fòrums creen un marc que permet el contacte personal entre els participants i afavoreixen la creació de xarxes territorials d'intercanvi. Enguany, s'organitzen 13 Fòrums a tot Catalunya.

Des de l'escola es van presentar les millores aconseguides a la font del Tòtil, la implantació de la ruta escolar i les actuacions de gestió dels residus que es fa a l'escola.